ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

จังหวัดสกลนคร (ข้อมูลปัจจุบัน)

จังหวัดสกลนคร

ตั้งอยู่ห่างจาก กรุงเทพมหานคร 647 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 9,605.764 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,003,602.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือจรดจังหวัดบึงกาฬ และ จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออกจรดจังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดนครพนม
ทิศใต้จรดจังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันตกจรดจังหวัดอุดรธานี
ลักษณะถูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 172 เมตร ด้านทิศเหนือของจังหวัด (บริเวณอำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า อำเภอสว่างแดนดิน อำเภออากาศอำนวย และอำเภอเจริญศิลป์) มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มลอนคลื่นไม่สม่ำเสมอกัน ใช้น้ำจากลำห้วยสาขาในการทำนา ทิศเหนือของอำเภออากาศอำนวยเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง เนื่องจากติดกับแม่น้ำสงคราม ทำให้เหมาะแก่การทำนากว่าพื้นที่โดยรอบ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทาม ที่ขึ้นริมน้ำและปล่อยรกร้างว่างเปล่า ส่วนทางตอนใต้มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ เรียกว่าแอ่งสกลนคร จุดต่ำสุดของแอ่งคือ ทะเลสาบหนองหาน อำเภอเมืองสกลนคร และหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม นอกจากนี้ยังมีทิวเขาภูพานทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้บริเวณอำเภอภูพานและอำเภอกุดบาก มีลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาสูงสลับกับที่ราบลูกคลื่นที่อยู่ช่วงกลางระหว่างทิวเขาภูพานในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนคร
ลักษณะภูมิอากาศลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง มีทิวเขาล้อมรอบทั้งด้านทิศตะวันตกและด้านใต้ ได้แก่ ทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นอยู่ทางตะวันตก ทิวเขาสันกำแพงและทิวเขาพนมดงรักอยู่ทางด้านใต้ ทำให้ฝนที่เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีน้อย ส่วนมากเป็นฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำพายุดีเปรสชันจากอ่าวตังเกี๋ยและทะเลจีนใต้ที่เคลื่อนผ่านเข้ามาระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน ค่าปานกลางของปริมาณน้ำฝนจังหวัดสกลนครประมาณปีละ 1,578 มิลลิเมตร สกลนครมีลักษณะอากาศหนาวอย่างชัดเจนกระแสลมที่เย็นและแห้ง หย่อมความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมมาจากประเทศจีน ส่งผลกระทบต่อดินฟ้าอากาศในจังหวัดสกลนครมาก เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ และมีฉากรับลมเป็นทิวเขาภูพาน ประกอบกับเมื่อมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนที่พัดเข้ามา เมื่อพัดผ่านหนองหานน้ำจะเป็นตัวลดอุณหภูมิลง จึงทำให้สกลนครมีอากาศที่หนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่น จังหวัดสกลนครเคยมีอุณหภูมิต่ำสุดจนถึง -1.4 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2517 ที่สถานีอากาศเกษตร อำเภอเมืองสกลนคร และวัดได้ -2.5 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2542 สถานีตรวจอากาศเกษตรสกลนคร ซึ่งเป็นสถิติอุณหภูมิพื้นราบที่ต่ำสุดของประเทศไทยในขณะนี้
การปกครองการปกครองแบ่งออกเป็น 18 อำเภอ
1.อำเภอเมืองสกลนคร 2.อำเภอกุสุมาลย์
3.อำเภอกุดบาก 4.อำเภอพรรณานิคม
5.อำเภอพังโคน 6.อำเภอวาริชภูมิ
7.อำเภอนิคมน้ำอูน 8.อำเภอวานรนิวาส
9.อำเภอคำตากล้า 10.อำเภอบ้านม่วง
11.อำเภออากาศอำนวย 12.อำเภอสว่างแดนดิน
13.อำเภอส่องดาว 14.อำเภอเต่างอย
15.อำเภอโคกศรีสุพรรณ 16.อำเภอเจริญศิลป์
17.อำเภอโพนนาแก้ว 18.อำเภอภูพาน
การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  , เทศบาลเมือง  จำนวน 1 แห่ง  ,เทศบาลตำบล 21 แห่ง และ อบต. 74 แห่ง
ประชากร1,149,472 คน
การคมนาคม

การคมนาคมทางบก
สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครสกลนคร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 2 เทศบาลนครสกลนคร
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสว่างแดนดิน (ยกเลิกให้บริการ)
การคมนาคมทางอากาศท่าอากาศยานสกลนคร
การเดินทางโดยเครื่องบินโดยมีสายการบินที่ให้บริการ 2 สายการบินคือ
นกแอร์ สกลนคร ไป-กลับ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) วันละ 3 เที่ยวบิน
แอร์เอเชีย สกลนคร ไป-กลับ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) วันละ 2 เที่ยวบิน