ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลสถานประกอบการ
    รายชื่อสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและทำงาน
ที่สถานประกอบการที่อยู่
1Canon Hi-Tech (Thailand) Ltd. Ratchasima789 หมู่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา 30380  โทรศัพท์ 0-4470-8900
2Sony Technology (Thailand) Co. Ltd.Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 4 700 / 402 หมู่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 , เมืองชลบุรี, ชลบุรี
3บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2 071-9000